fredag 27. juli 2007

Vålerengen og andre ripsbusker...

Bryter inn midt i sommerjobbingen med en aldri så liten post vedrørende trenerskifte i vålerengen... Hører rykter om at det er Harald som tar over... Harald som i kongen, bare ikke han. Harald som sist fikk oppmerksomhet i fjor da han hadde mista treningsdagboka si. Kjernen fikk tak i denne, og offentligjorde den. Tenkte bare å legge denne ut her for at alle dere som ikke vet hva Harald står for får anledningen til å finne ut av det...

Denne posten er dedikert til alle Start-supportere, slik at kan føle dere litt tryggere der nede i bunnstriden...


Treningsdagbok - Manndag 06/03 - 06

Økkt ein

Til stades: Sjetil, eg, Drilo, hann andre trenaren som eg alldri hugsar namnet på, nokre fysiterrapøutar, Arni, Øyvind, Jarl Andre, Håvi, Amunnd, Thomas H, Fredy, Mårten, Magne, Christian, Tore Anndre, hann eine fra Afrika, Kjetil W, Derekk, Andre M, Steinar, Råny, Alekksander pluss eit par som eg ikje veit kem e. Sekert juniorar.

Me går gjennom dagens to treningar i garrderoben innan me går ut. Viktig å bevisst gjøra spellarane på ka dei skal foreta seg. Det har eg lærd på kurs. Eg har gått mange kurs. Skikeleg mange.

Ardian kjem ein halvtime for seint. Hann seier hann måtte såve lit lenger. Hann er utbrentdt etter alle kampane i fjord. Sjetil seier att det er greitt og seier noko bannskap om NFF.

Opp varming. Spelerane løp runt. 20 minnuter. Det var eg som satte ut sjeglane.

Me trenar litt med vekktar fysst. Gløymer heilt av å telle reppitisjonar. NOTAT: Husk å telle anntall reppitisjonar.

Fotball på små flatar utan mål. Sjetil maser mye. Vi skårer får lite mål seier Sjetil. Eg nikkar og er enig. Men det blir mye mas og kjeft. Eg trur spellarane likar min stil bettre. Eg har betre humør og er blidare enn både Drilo og Sjetil. Eg er den bliaste av trenarane. Ei ny å uvand rolle for meg.

Drilo spør meg om geografi spøsmål heile tida. Veldig irriterande. Eg kann dei ikje!!!

Dei fysste puls molingane ser bra ut. Ikje alle finn pullsen, menn dei som finn hann har nåkså låg puls. Sjetil vill att me skall kjøpe pullsklåkar. Intill vidare gjør me det på gammal måten, med tomeltåten på pullsen i femmten sekkunder og så gångar ein med tre. Alle har veldig låg puls. NOTAT: Hugs å kjøpe pullsklåkkar.

Ikje eingong legen finn pullsen på Øivind Bålthåf. Bålthåf blir kjøyrt til sjukehuset.

Me trenar litt på lange ballar. Avlange ballar. Me har fått dei fra Vålerernga Trålls.

Me trenar tekknikk. Magne tek over 30 vippar. Han er go. Skikeleg go.

Konndisjons trening. Eg sett ut sjeglar. Spelarnne løp siksakk rundt sjeglene. Me målar pullsen igjen. Det ser veldig bra ut før seristartten. Alle spellarne har låg pulls. Velldig låg pulls på alle sammen heile tida. Eg skjønner det ikje heilt. Får spøre Drilo.

Arrmhevingar. Sittøps. Strekk ut. Vanlege treningsøvelsar eg har pluka opp etter mange år i fottballen.

Drilo tror altid at han veit best!!! Utruleg iriterande!!!

Øvar på fal tekknik samen med Mårten Berre. Eg kann lære hann mye om fal. Men hann må ikje besvime slik som eg gjer!!! Hann sjønner det eterkvart.

Øvar avsluttningar med Tore Anndre. Legg spesiellt vekkt på avsluttningar med skulder, legg og kne. Ikje så mye vekt på scoringar med rommpa denne veka. Hann kann det nå.

Pause før neste økkt. Lønnscj. Eg seier til guttane att dei må hugse å drikke. Vikktig å drikke. Det lærde eg allereie i Sogndal på søtitalet.


Økkt 2

Må immpro...impråvi....improvorosere opp varminga. Meddisinballen og ærteposane er sporløst forsvunne. Eg sett ut sjeglar som spellarane får løpe runt. NOTAT: Kjøp nye meddisinballar og ærteposar.

Målar pullsen i femten sekkunder igjen. Blir utruleg lågt. Det er mogleg at ein ikje skall gånge med tre alikevell. Det er kansje femm eller seks. Uansett låg pulls. Trur det. Ingen av spelaranane er veldig trøte i ale fall. NOTAT: Sjekk ka ein skal gånge pullsen med!!!

Me må flytte på målane før me kan byrje og spele fottball. Sjetil seier att eg må gjøre det aleine slik at spellarane ikje blir utbrentdte. Det tek tre kvarter. Spellarane kvilar.

Me trenar på langpassningar frå bak på bana til framm på bana. Sjempe lange passningar som Stefen Iversen skal hedda ned til ein av dei anndre spellarne. Sjetil seier at Stefen ikje spelar her meir. Vi får fine på noko anna å trene på.

Spellarne får vestar. Raude og blå vestar. Det er eg som delar ut vestane.

Ardian spring lanngt og mykje. Useker på kva for slags inverknad det har på pullsen.

Råny har vonnt i foten sin. Eg seier han skall gå til fysiterrapøuten så hann ikje blir utbrentdt. Sjetil seier att det var bra gjort av meg.

Det raude laget vinn 5-4. Alle spellarane finn pullsen denne gongen. Derekk seier at han har lærd i gymmen at ein ikje skal bruke tomeltåten for å måle pullsen. Ein skal bruke långefingaren og peikefingaren seier hann. Eg seier at det er berre tull. Me driv med tåppiddret, ikje gymm. NOTAT: Sjekk ka slags fingrar det er rett å bruke når ein målar pullsen.

Trenar død ballar med Grindheim. Er ikje han litt kjukk eigentlig???

Avsluttar treninga med å trene på fall og påfølgjande besviming. Det er kansje ikje så dommt å besvime. Motspelarn må da få røtt kort om nokken besvimer??? NOTAT: Sjekk reglane ved besviming!!!!

Etter treninga går me gjennom ruttinar ifm kåsthåld. Drilo seier att is og brus ikje er bra for senkninga. NOTAT: Sjekk ka senkning er for nokke.

Me skule hatt litt høgare pulls. Det er eg seker på no. Eg seier att kaffe er bra visst ein vill ha høg pulls. Det har eg lest ein stad. Sjetil seier hann ikje har fått med seg det. Eg seier det er fordi hann bare les engelske tabbellar. Alle ler og syns eg er ein hummørspredar. Det var det eg tennkte. Eg har sjønnt viktigheita av gått humør. Det har ikje Drilo og Sjetil.

Nei, no er eg ikje helt seker igjen. Skall ein ha høg pulls? Eg blei useker igjen. Kansje Sjetil veit. Hann har sekert målt pullsen i Tysklann.

Kållestrol derimot. Det skall være laft. Så laft som mogleg. Bommbe seker. Eg seier til guttane at dei må passe på kållestrolet. Men eg veit ikje kordan ein målar kållestrol. NOTAT: Sjekk kordan ein målar kållestrol!!!

Vi blir samde om att Sjetil børr gå fåran med et godt ekksempel og slute med snus. Snus er ikje bra. Ikje bra for kålestrollet.

Guttane går i duskjen. Drilo spør meg ka dei ti høgaste fjeltåppane i Europa heiter? Eg veit ikje. NOTAT: Sjekk ka dei ti høgaste fjelltåppane i Europa heiter!!!

Eg dropar duskjen. Må skynde meg. Skall drive rekkurettering for Klana i heimbygda mi i morgo. Klana er suportarane til klubben. Dei liker meg sekert gått dei også. Dei liker alle moglege fålk, har eg høyrd.

Urmakaren sell ikje pullsklåkar. Veit ikje kor ein kjøpar pullsklåkar. Kansje Drilo veit. NOTAT: Spør Drilo om han veit kor ein kjøpar pullsklåkar.


Hadet bra, da går jeg inn i dvale igjen... men har bare en uke igjen med jobbing, så er straks tilbake...

Ingen kommentarer: